Gegevensbeschermingsverklaring

De gegevensbescherming is voor ons belangrijk en we hechten grote waarde aan de bescherming van de gegevens en de garantie van uw privésfeer. Bovendien willen wij u aangeven welke gegevens wij wanneer, voor welk doel en op welke rechtsgrond verwerken.

Volgens onze informatieverplichtingen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en het Telemediengesetz (TMG) moet dit u een zo goed mogelijk begrip geven van de functie van door ons aangeboden diensten en hoe hierbij de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.


1. Verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke in de zin van art. 4 onder 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens is:

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Straße 41-43
35630 Ehringshausen
Duitsland

Directeur: dr. iur. Roger Pierenkemper

Telefoon: +49 6443 8333 - 0
Fax: : +49 6443 8333 - 155


2. Gesprekspartner voor gegevensbescherming

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming kunt u zich wenden tot:

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
- Rechtsabteilung und Datenschutz -
Wetzlarer Straße 41-43
35630 Ehringshausen
Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming:Sibylle Wirth

E-Mail: datenschutz@schwa-medico.de
Fax: +49 6443 8333 - 136


3. Wat persoonsgegevens zijn

Onder persoonsgegevens wordt conform art. 4 cijfer 1 AVG alle informatie verstaan die betrekking heeft op een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van toekenning van een identificator zoals een naam, een klantnummer, woonplaatsgegevens, een online kenmerk of andere kenmerken.

In de AVG wordt deze aangeduid als "betrokkene". Meer informatie hierover vindt u onder anderen in art. 4 cijfer 1 AVG.


4. Gegevens bij een bezoek aan deze site

4.1 Hosting en logfiles

Bij het oproepen van onze website verzamelt onze webserver automatisch gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaat deze op in server-logfiles. Deze gegevens worden automatisch door uw browser bij het oproepen van onze website verstuurd:

 • Tijdstempel van het oproepen van de site door het opvragen daarvan op de webserver
   
 • URL van de opgeroepen website
   
 • Type en versie van de door u gebruikte browser
   
 • Het door uw browser aan ons verstrekte bedrijfssysteem
   
 • Het IP-adres van uw computer, in gemaskeerde vorm, dat wil zeggen dat de laatste acht cijfers als nul worden aangegeven.
 • Het doel van deze verwerking is de afroepbaarheid van onze site van het door u gebruikte apparaat en de mogelijkheid van een zo optimaal mogelijke weergave door aanpassing. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor het optimaliseren van websites en het garanderen van de systeemveiligheid. Er vindt geen analyse van deze gegevens plaats voor marketingdoeleinden

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG. We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om u een voor uw browser geoptimaliseerde website te presenteren en communicatie tussen onze server en uw eindapparaat voor u mogelijk te maken. Voor het laatste is met name de verwerking van uw IP-adres noodzakelijk.

De gegevens worden 10 dagen opgeslagen, oude logs worden automatisch overschreven.
De ontvanger van de gegevens is onze serverhost, die in het kader van een gegevensverwerkingsopdracht voor ons werkzaam is:

Platform.sh GmbH
Marienstr. 90
50825 Köln
Duitsland

Nadere informatie over gegevensbescherming bij Platform.sh vindt u onder https://platform.sh/privacy-policy/. U hebt een recht van bezwaar. Dit kunt u onder de voor ons bedrijf aangegeven contactgegevens kenbaar maken.

4.2 Content Delivery Network (CDN)

Met als doel een zo goed mogelijke beschikbaarstelling van deze site maken we gebruik van de CDN-Dienst Fastly. Fastly exploiteert wereldwijd servers voor de distributie van traffic, wat een snelle en veilige beschikbaarstelling van deze website mogelijk maakt (Content Delivery Network). Deze is via DNS aan onze webhoster gekoppeld. Technisch wordt daarbij de informatiestroom tussen uw browser en onze website via het netwerk van Fastly geleid. Dit maakt behalve de analyse van de traffic een snelle beschikbaarstelling mogelijk van de site en het filteren van kwaadaardige traffic. Bovendien maakt Fastly gebruik van cookies of andere technologieën voor het herkennen van internetgebruikers. Gebruik anders dan voor het beschreven doel vindt niet plaats.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het zo snel mogelijk, foutloos en veilig beschikbaar maken van onze website.

De ontvanger van de gegevens is de aanbieder van de CDN, die in het kader van een opdracht tot gegevensverwerking voor ons werkzaam is:

Fastly, Inc.
475 Brannan St. #300
San Francisco, CA 94107
VS

Fastly, Inc. is Privacy Shield gecertificeerd. Meer informatie over het onderwerp veiligheid en gegevensbescherming bij Fastly vindt u hier: https://www.fastly.com/privacy
U hebt een recht van bezwaar. Dit kunt u onder de voor ons bedrijf aangegeven contactgegevens kenbaar maken.

4.3 Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen om het gebruik van een website handiger te maken. Dat kunnen functies zoals het opslaan van instellingen of de apparaatherkenning van de gebruiker zijn en vindt plaats door middel van een cookie-id. Cookies helpen ons bij de vormgeving van een zo gebruikersvriendelijk mogelijk en op maat gemaakt online-aanbod voor u als websitebezoeker. Wij maken daarbij gebruik van zowel eigen cookies als cookies van derden.

U hebt op elk moment de mogelijkheid om de instellingen van deze cookies te configureren. Zo kunt u in uw browserinstellingen het instellen van cookies beperken, geheel voorkomen of het automatische wissen van cookies bij het afsluiten van het browservenster regelen. Bovendien kunt u de configuratie van de cookies ook via het pop-upvenster onderaan de pagina instellen. Bij de gebruikte cookies maken we onderscheid tussen de volgende categorieën:

 • Technisch noodzakelijke cookies: Zijn vereist voor een vlekkeloos functioneren van de website. Wij gebruiken deze conform art. 6 lid 1 punt c) AVG.

 • Cookies voor analyse: Meten de reikwijdte van ons eigen aanbod en zijn bestemd voor de optimalisatie daarvan conform art. 6 lid 1 punt a) AVG.

 • Cookies voor marketingdoeleinden (momenteel niet geïmplementeerd): Maken de reclame voor ons aanbod mogelijk door middel van interessegerichte advertenties. Voor deze optie moet toestemming worden gegeven en is conform art. 6 lid 1 punt a) AVG.


5. Onze diensten op deze site

5.1 Contactformulier

Op onze site bevindt zich een contactformulier. Hiervan kunt u gebruik maken om elektronisch contact op te nemen. Als u op deze manier met ons in contact wilt komen, worden daarbij de in de invulvelden aangegeven gegevens door ons verwerkt; het gaat daarbij om de volgende informatie:

 • Aanhef
   
 • Volledige naam
   
 • Indien van toepassing uw dienstverband
   
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
   
 • Klantencategorie
   
 • Informatie die u invoert onder “Bericht”.

Bij het verzenden van het formulier worden bovendien uw IP-adres (zie “logfiles”) en het tijdstip van verzending opgeslagen. Verplichte informatie en vrijwillige informatie worden door ons op gelijke wijze behandeld. De verplichte informatie is noodzakelijk om met u in contact te kunnen komen en uw aanvraag af te kunnen handelen.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de verplichte informatie en de vrijwillige informatie is om de contactaanvraag af te handelen en met u in contact te kunnen komen. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de door u opgegeven persoonsgegevens in het kader van het contact is art. 6 lid 1 punt b) AVG.

De registratie van verdere persoonsgegevens tijdens het verzenden dient ter voorkoming van misbruik van ons contactformulier. De wettelijke grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f) AVG om misbruik van het contactformulier te voorkomen respectievelijk een feit te kunnen aantonen.

De gegevens worden gewist zodra deze voor het bereiken van het doel van de verzameling ervan niet meer vereist zijn De ontvanger van de gegevens is onze mail-host, die in het kader van een opdracht tot gegevensverwerking voor ons werkzaam is.

5.2 Contactopname

U hebt de mogelijkheid om met ons via de post, telefonisch, via fax of via e-mail in contact te treden. Afhankelijk van welke gegevens u bij uw contactopname opgeeft, nemen wij naar keuze met u contact op via telefoon, fax of e-mail of bellen of schrijven u terug.

 • Als u via de post contact met ons opneemt, kunnen wij met name uw adresgegevens (bijv. naam, voornaam, straat om een woonplaats, postcode), datum en tijdstip van terpostbezorging, alsmede eventuele gegevens die blijken uit uw brief, verwerken.

 • Als u telefonisch contact met ons opneemt, worden met name uw telefoonnummer, alsmede in voorkomende gevallen in het kader van het gesprek op aanvraag uw naam, e-mailadres, tijdstip van het telefoongesprek, alsmede gegevens over uw verzoek verwerkt.

 • Als u via de fax contact met ons opneemt, worden met name het faxnummer respectievelijk de afzenderbevestiging, alsmede de uit de fax blijkende gegevens verwerkt.

 • Als u via e-mail contact met ons opneemt, worden met name uw e-mailadres, het tijdstip van de e-mail en de gegevens die blijken uit uw berichttekst (indien van toepassing ook de bijlagen) verwerkt.

 • Doel van de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens is om de contactaanvraag af te handelen en om aan het verzoek te beantwoorden en met de aanvrager in contact te kunnen komen.

Rechtsgrond voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden u op elk moment tot ons te kunnen wenden, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Daarbij worden de persoonsgegevens zo lang verwerkt als dat vereist is voor de afwikkeling van de contactaanvraag en door de volgende ondernemingen ontvangen resp. verwerkt:
 

1. Mail-hoster (Microsoft Azure)

Na verzending van het contactformulier of uw e-mailbericht aan ons wordt dit door onze mailhost ontvangen en verwerkt. Deze is in het kader van een opdracht tot gegevensverwerking voor ons werkzaam.

Microsoft Ireland Operations Limited
South County Business Park, Leopardstown
Dublin 18
Ierland

Nadere informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u onder de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement


2. Customer Relationship Management (“CRM”) Hubspot

Als interface tussen binnendienst en verkoop maken we gebruik van Hubspot CRM om de vragen van onze klanten zo efficiënt en doelgericht mogelijk te kunnen beantwoorden. Aan ons via e-mail of contactformulier gestuurde vragen worden via Hubspot verwerkt en door onze medewerkers beantwoord. Deze is in het kader van een opdracht tot gegevensverwerking voor ons werkzaam.

HubSpot Ireland Limited
Ground Floor, Two Dockland Central
Guild Street, Dublin 1
Ierland

Nadere informatie over gegevensbescherming bij HubSpot vindt u onder de volgende link: https://legal.hubspot.com/privacy-policy


6. Geïntegreerde diensten op deze site

6.1 Googlediensten

Op deze site maken wij gebruik van verscheidene diensten van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Door de betrokkenheid van de diensten van Google verzamelt en verwerkt Google in bepaalde omstandigheden informatie waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google deze informatie ook aan servers in andere landen verstrekt.

Uit de Privacy-Shield-certificatie volgt dat Google zich verplicht tot de naleving van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework. Dit betreft de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU respectievelijk uit Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn 100% dochterbedrijven in de VS, hebben door certificatie verklaard dat zij zich houden aan de principes van het Privacy Shield.

De vermelding betreffende het Privacy Shield vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/list. Uitgebreide informatie over naleving door Google onder de volgende link: https://policies.google.com/privacy/frameworks

Wij kunnen zelf niet beïnvloeden welke gegevens Google daadwerkelijk verzamelt, verwerkt en opslaat. Google zelf geeft aan onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) te verwerken:

 • Protocolgegevens, met name het IP-adres
   
 • Informatie betreffende de woonplaats
   
 • Eenduidige applicatienummers
   
 • Cookies en soortgelijke technologieën

Als u bent aangemeld in uw Google-account kan Google de verwerkte informatie toevoegen aan uw account en behandelen als persoonsgegevens.

Dit is afhankelijk van de instellingen van uw account, vergelijk hiertoe met name https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Direct toevoegen van deze gegevens kunt u door uit te loggen uit uw Google-account of door passende accountinstellingen voorkomen. Bovendien kunt u uw cookie-instellingen veranderen (cookies wissen, blokkeren, etc.). Nadere informatie en instructies hiervoor vindt u in de “Cookies”-paragraaf.

Google Ads (vroeger AdWords)

Deze website gebruikt Google Ads (vroeger AdWords) en in het kader van Google AdWords de Conversion Tracking, een online reclamedienst van Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads en Google Conversion Tracking zijn een analysedienst van Google. Bij het aanklikken van een door Google gelinkte advertentie wordt een zogenaamde cookie (een tekstbestand) op uw apparaat opgeslagen. Dat maakt een analyse mogelijk van de door u bezochte pagina's op onze website. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt verstuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Het kan daarbij gaan om servers in de VS of in andere landen. Na 30 dagen verliezen deze cookies hun geldigheid, binnen dit tijdvak is het voor Google en ons duidelijk wanneer u op een van onze advertenties hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Omdat elke bezoeker aan de site een individuele cookie krijgt, kunnen cookies worden gevolgd via de websiteoproepen van Adwords-klanten, een beperking is door bewerking van de cookierichtlijn mogelijk. Nadere informatie hierover vindt u in de “Cookies”-paragraaf.

 • Informatie over Privacy Shield-certificatie van Google vindt u in de inleiding tot deze paragraaf hierboven.

 • Informatie over de gegevensbeschermingsaanwijzingen van Google kunt u opvragen onder de volgende link: https://policies.google.com/privacy

 • Aanwijzingen over de privésfeerinstellingen van Google vindt u onder https://safety.google/

De rechtsgrond voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt a) AVG. U hebt een recht van bezwaar. Dit kunt u onder de voor ons bedrijf aangegeven contactgegevens kenbaar maken.
 

Google Analytics

We gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de door u bezochte websites. Bovendien kan Google Analytics ook “web beacons” (onzichtbare grafieken) gebruiken. Door deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op websites worden geanalyseerd. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van onze website (inclusief het IP-adres van de gebruiker) worden naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Deze bevindt zich mogelijk in de VS of andere landen en kan volgens de SLA van Google ook aan andere overeenkomstpartners van Google worden doorgegeven.

Google verwerkt daarbij de volgende soorten gegevens:

 • Online-kenmerken (inclusief cookie-identificaties)
   
 • IP-adres
   
 • Apparaatkenmerken

Uitgebreide informatie over de verwerkte gegevens vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de#infocollect
Wij maken alleen gebruik van Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering (anonymize IP). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte ingekort. Verzending en inkorting van de IP-adressen vindt uitsluitend in uitzonderingsgevallen plaats op een server van Google in de VS.

Bovendien hebben wij voor de inzet van Google Analytics met Google een overeenkomst voor opdrachtverwerking gesloten (art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens in onze opdracht, om het gebruik van onze website te analyseren, rapporten over activiteiten op onze site samen te stellen en daarmee verbonden dienstverleningen te leveren. Google kan deze informatie in voorkomende gevallen aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De integratie van Google Analytics maakt het ons mogelijk om een analyse te maken van het bezoekersgedrag op onze website, waardoor we ons aanbod doelgericht kunnen verbeteren. Rechtsgrond voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt a) AVG. In het kader van de opdrachtverwerking heeft Google het recht onderaannemers opdrachten te geven. Een lijst van onderaannemers kunt u vinden onder https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/De verwerkte informatie wordt zo lang opgeslagen als deze voor het beschreven doel nodig of wettelijk voorgeschreven is.

U hebt een recht van bezwaar. Dit kunt u onder de voor ons bedrijf aangegeven contactgegevens kenbaar maken.
Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft echter onder bepaalde omstandigheden tot gevolg dat u onze website niet resp. niet in volle omvang kunt gebruiken.

 

Google Tag Manager

Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager. De Google Tag Manager is een dienst van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door de Google Tag Manager kunnen wij verscheidene codes en diensten geordend en vereenvoudigd in onze website integreren. De Google Tag Manager zorgt daarbij voor de implementatie en segregatie van tags. Daarbij verwerkt Google in bepaalde omstandigheden informatie (ook persoonsgegevens). Het kan daarbij niet worden uitgesloten dat deze aan een server in de VS of in andere landen wordt doorgegeven. Met name worden daarbij de volgende persoonsgegevens door de Google Tag Manager verwerkt:

 • Online-kenmerken (inclusief cookie-identificaties)
 • IP-adres.

Uitgebreide informatie over integratie van Google Tag Manager vindt u onder de volgende link https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Bovendien hebben wij voor de inzet van de Google Tag Manager met Google een overeenkomst voor opdrachtverwerking gesloten (Art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens in onze opdracht, om de achtergelaten tags ongedaan te maken en de diensten op onze website te tonen. Google kan deze informatie in voorkomende gevallen aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Als u afzonderlijke trackingdiensten hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering voor alle geïntegreerde tracking-tags bestaan die door Google Tag Manager zijn geïntegreerd. Dit kan door de optie Opt-out bij cookies of tools van derden-aanbieders plaatsvinden.

Door de integratie van de Google Tag Manager streven wij het doel na om een vereenvoudigde en overzichtelijke integratie van verschillende diensten uit te kunnen voeren. Bovendien optimaliseert de integratie van de Google Tag Manager de laadtijden van de verschillende diensten.

Rechtsgrond voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt a) AVG.

De verwerkte informatie wordt zo lang opgeslagen als deze voor het beoogde doel nodig of wettelijk voorgeschreven is.
U hebt een recht van bezwaar. Dit kunt u onder de voor ons bedrijf aangegeven contactgegevens kenbaar maken.

Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft echter onder bepaalde omstandigheden tot gevolg dat u onze website niet resp. niet in volle omvang kunt gebruiken.
 

Gebruik van YouTube

We gebruiken op onze website video's van YouTube en YouTube plugins. YouTube is een dienst van YouTube LLC (YouTube), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA en wordt daardoor ter beschikking gesteld. You Tube LLC is een dochterbedrijf van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De integratie van YouTube vindt plaats door het inbedden van de dienst op onze website door middel van zogenaamde “iFrames”. Bij het laden van deze iFrames verzamelen YouTube resp. Google onder omstandigheden informatie (ook persoonsgegevens) en verwerken deze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat YouTube resp. Google deze informatie ook aan servers in andere landen verstrekt.

Door de integratie van YouTube streven wij het doel na om u verscheidene video's op onze website te kunnen presenteren, zodat u deze rechtstreeks op onze website kunt bekijken.

Rechtsgrond voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Ons legitieme belang is daarbij gelegen in het gebruik dat YouTube door zijn platform aanbiedt. Met de integratie van externe video's via YouTube ontlasten wij onze server en verhogen door de automatische beschikbaarstelling van verscheidene weergavekwaliteiten de laadsnelheid. YouTube resp. Google heeft bovendien een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons) gegevens om de eigen diensten te verbeteren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft echter onder bepaalde omstandigheden tot gevolg dat u onze website niet resp. niet in volle omvang kunt gebruiken.


6.2 Facebook-diensten

Wij maken op onze website gebruik van verscheidene diensten van Facebook. “Facebook” wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.


Facebook Pixel

Via Google Tag Manager hebben wij Facebook-pixels op de website geïnstalleerd. Deze worden bij oproep van een site door een Facebook-server opgeroepen en registreren daarmee de toegang tot de door u bezochte site. Dat maakt voor ons het gebruik mogelijk van “Facebook Custom Audience”. Volgens de informatie van Facebook kan daarbij de volgende informatie worden geregistreerd (ook persoonsgegevens):

 • Browserinformatie
   
 • Bezochte websites
   
 • Gehashte Facebook-ID van de websitegebruiker.

Nadere informatie over Facebook-pixels vindt u onder: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


Custom Audiences

De marketingtool is een targeting-optie die aan de hand van de geïntegreerde Facebook-pixels bezoekersgegevens naar onze website met personen op Facebook synchroniseert. Wij kunnen op die manier bezoekersgroepen gericht met advertenties op het Facebook-platform benaderen. Bovendien levert de dienst een bijdrage aan de daling van het bereiken van mensen buiten de doelgroep in het kader van marketing.

Nadere informatie over Facebook Custom Audiences vindt u onder de volgende links:


Facebook Conversations

Deze dienst maakt eenvoudige communicatie voor ons mogelijk via de Facebook-Chat en is geïntegreerd in “Hubspot CRM”. Nadere informatie hierover vindt u in de paragraaf “Contact opnemen”.

Bij de door Facebook gebruikte diensten kan niet worden uitgesloten dat Facebook de verstrekte informatie ook aan een server in de VS of in andere landen verstrekt.

Uit de Privacy-Shield-certificatie volgt dat Facebook, Inc. zich verplicht tot de naleving van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework. Dit betreft de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU respectievelijk uit Zwitserland. Facebook, Inc. heeft via certificatie verklaart dat zij zich houdt aan de principes van het Privacy Shield.

 • De vermelding betreffende het Privacy-Shield-certificaat vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/list

 • Informatie over naleving door Facebook, Inc. onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/about/privacyshield. Rechtsgrond voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt a) AVG. Over de bewaarduur van de informatie geeft Facebook aan dat de gegevens zo lang worden opgeslagen als vereist is om u te voorzien van andere producten en diensten.

Nadere informatie over contactmogelijkheden vindt u onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en onder het volgende adres.

Als u woonachtig bent in de VS of Canada

Facebook Ireland Ltd
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025

Als u in de rest van de wereld woonachtig bent:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour, Dublin 2
Ierland


Gegevensbeschermingsaanwijzingen voor onze Facebook-fanpage Insights

Facebook Ireland Ltd ("Facebook") stelt ons als Facebook-fanpage-aanbieder zgn. "Facebook-Insights" ("Insights") ter beschikking. Bij de Insights gaat het om verscheidene statistische gegevens die ons uitsluitsel geven over het gebruik van onze Facebook-fanpage. Uitgebreide informatie hierover vindt u ook onder https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Om deze statistische gegevens op te stellen, wordt een deel van de door u beschikbaar gestelde informatie (ook persoonsgegevens) door Facebook verwerkt. De persoonsgegevens worden daarbij door Facebook en ons als gezamenlijke verantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG verwerkt. Hieronder stellen wij u de belangrijke informatie uit de tussen Facebook en ons gesloten overeenkomst (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) cf. art. 26 AVG ter beschikking.

Informatie over de gesloten overeenkomst gezamenlijke verantwoordelijken tussen Facebook en ons

I. Benennung der gemeinsam Verantwortlichen
Gemeinsam für die Verarbeitung verantwortlich sind

Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Ierland

en

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Str. 41-43
35630 Ehringshausen
Duitsland

Telefon: +49 6443 8333 - 0
E-mail: info@schwa-medico.de
Fax: +49 6443 8333 - 119

II. Verantwoordelijk in het kader van de verwerking van de Insights-gegevens
De primaire verantwoordelijkheid (aanvaarding van alle verplichtingen uit de AVG) voor de gegevensverwerking heeft Facebook op zich genomen. Dit betekent met name:

 • Facebook neemt de nodige informatieverplichtingen op zich (bijv. art. 13 AVG)

 • Op betrokkenenrechten kan tegenover Facebook een beroep worden gedaan (bijv. recht van inzage of recht op gegevenswissing, bezwaar tegen de gegevensverwerking of herroepen van een eventuele gegeven toestemming; vgl. ook paragraaf "V. Betrokkenenrechten").

 • Garantie van de technische of organisatorische maatregelen van de gegevensverwerking. Facebook houdt onder www.facebook.com uitgebreide informatie met betrekking tot de gegevensbewerking stand-by (art. 13 AVG). Om u een overzicht te geven van de belangrijke informatie verwijzen wij u ook in het kader van deze gegevensbeschermingsvermelding naar de beschikbaar gestelde inhoud van Facebook.

Ongeacht de overeengekomen primaire verantwoording van Facebook kunt u uw rechten in het kader van de AVG vanzelfsprekend ook rechtstreeks tegen ons laten gelden. Wij geven deze aanvraag onmiddellijk aan Facebook door via een daarvoor ter beschikking gesteld formulier.
 

1. Rechtsgronden voor de verwerking

De rechtsgronden en de doelstellingen van de verwerking door Facebook kunt u inzien onder https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases alsmede onder https://de-de.facebook.com/policy.php einsehen. Onze wettelijke grondslag voor de verwerking van de Insights-gegevens is ons gerechtvaardigd belang cf. art. 6 lid 1 onder f AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat wij het gebruikersgedrag op onze Facebook-fanpage kunnen volgen. Op die manier is het voor ons met name mogelijk het bereik en de effectiviteit van onze campagnes, postings en onze overige activiteiten te kunnen registreren door middel van opgestelde statistische gegevens. Dat maakt een op de vraag gerichte voortdurende optimalisering van onze website en ons aanbod voor ons mogelijk. Dat houdt voor ons ook het doel van de verwerking in.


2. Gegevensverwerking op een Facebook-fanpage

Facebook kan met name de volgende gegevens verwerken:

 • User-interactie (klikgedrag, postings, likes, oproepen van video's, oproepen van sites, etc.)
   
 • Cookies
   
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, provincie, etc.)
   
 • IP-adres
   
 • Systeem- en apparaatinformatie (bijv. browsertype, besturingssysteem, etc.)
 • De nauwkeurige verwerking van uw gegevens bij een bezoek aan onze Facebook-fanpage hangt af van of u al dan niet beschikt over een Facebookaccount:

 • Voor zover u beschikt over een account bij Facebook kan Facebook de gegevens blijvend toewijzen aan uw account om op die manier meer informatie over u te krijgen.

 • Als u niet beschikt over een account bij Facebook, kan Facebook uw gegevens opslaan. Dit kan plaatsvinden door het gebruik van cookies. Hierbij gaat het voornamelijk om kleine tekstbestandjes die op het apparaat dat u op dat moment gebruikt worden opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie geschreven die op een later moment weer kan worden uitgelezen. Zo kan Facebook ook zonder dat u beschikt over een Facebook-account informatie over u opslaan en verwerken. Uitgebreide informatie over de verwerkte gegevens vindt u onder: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/.

In het kader van het gebruik van Insights verkrijgen wij van Facebook uitsluitend geanonimiseerde statistische gegevens over het gebruik van onze fanpage. Voor ons is alleen zichtbaar hoeveel gebruikers bepaalde interacties hebben uitgevoerd maar niet welke gebruiker een bepaalde actie heeft uitgevoerd. De statistische gegevens van Insights maken het ons niet mogelijk om deze terug te voeren naar een bepaalde persoon.
 

3. Betrokkenenrechten

U hebt in principe de volgende rechten:

 • Recht van inzage (Art. 15 AVG)
   
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)
   
 • Recht van bezwaar (Art. 21 AVG)
   
 • Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG)
   
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 f. AVG)
   
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)

U hebt het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Op deze rechten kunt u rechtstreeks tegenover Facebook of ons een beroep doen (vgl. paragraaf II. Verantwoordelijkheid in het kader van de verwerking van de Insights-gegevens). Voor zover u jegens ons een beroep wilt doen op uw rechten , neemt u contact met ons op via het e-mailadres datenschutz@schwa-medico.de en beschrijft u zo gedetailleerd mogelijk uw concrete verzoek.

Wat betreft de verwerking door cookies hebt u recht op rectificatie. Dit kunt u bijv. als volgt uitoefenen.

 • U kunt in uw browserinstellingen het instellen van cookies beperken of geheel voorkomen. U kunt ook het automatisch wissen van cookies bij het afsluiten van het browservenster regelen. Nadere informatie of instructies hiervoor vindt u in de paragraaf “Cookies”.

 • Onder https://de-de.facebook.com/policies/cookies/ kunt u uw instellingen voor het gebruik van cookies ook instellen. Hier vindt u onder de paragrafen "Als u een Facebook-account hebt" (Facebook-account beschikbaar) en "Openbaar" (geen Facebook-account beschikbaar) informatie over hoe u de verwerking tegenover Facebook kunt rectificeren.

De opslagduur van de cookies kunt u via uw browser vaststellen als u de cookies laat weergeven (meestal door te klikken op de "i" naast de adressenlijst, bijv. bij Firefox of Google Chrome).


7. Algemene aanwijzingen voor het verstrekken van gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft echter onder bepaalde omstandigheden tot gevolg dat u onze website niet resp. niet in volle omvang kunt gebruiken.


8. Sociale netwerken en externe links

Wij zijn behalve op deze website ook actief op verschillende sociale media, die u via de desbetreffende knoppen op onze website kunt bereiken. Als u deze bezoekt, worden in voorkomende gevallen persoonsgegevens verstrekt aan de aanbieder van het sociale netwerk.

Wij wijzen u erop dat het hierbij ook kan gaan om de verstrekking van informatie (ook persoonsgegevens) aan een server in een ander land en dat gegevens daardoor buiten de ruimte van de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Aanbieders in de VS die zijn gecertificeerd onder het Privacy-Shield hebben zich verplicht om zich te houden aan de gegevensbeschermingsnorm van de EU. Uitgebreide informatie hierover vindt u ook onder https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Bovendien is het mogelijk dat naast de opslag van door u in dit sociale medium concreet ingevoerde gegevens ook nadere informatie van de aanbieder van het sociale netwerk wordt verwerkt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om belangrijke gegevens van uw computersysteem van waaruit u deze bezoekt (IP-adres, gebruikt processortype, browserversie en gebruikte plug-ins). Als u tijdens het bezoek op een dergelijke website met een gebruikersaccount van het desbetreffende netwerk bent ingelogd, kan de desbetreffende site dit bezoek aan uw account toewijzen.

Doel, omvang en verdere verwerking van uw gegevens, alsmede uw desbetreffende rechten, vindt u in de desbetreffende bepalingen van de desbetreffende verantwoordelijke. Ook wijzen wij erop dat onze website verdere koppelingen met externe onbekende websites bevat, waarbij wij geen invloed hebben op de verwerking van gegevens op deze onbekende websites.


9. Gegevensveiligheid

Wij beveiligen onze website en alle bijbehorende overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.


10. Herroeping

U hebt het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


11. Recht van betrokkenen

U hebt in principe de volgende rechten:

 • Recht van inzage (Art. 15 AVG)
   
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)
   
 • Recht van herroeping (Art. 21 AVG)
   
 • Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG)
   
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18f. AVG)
   
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)

Bij verzoeken van deze soort moet u zich wenden tot datenschutz@schwa-medico.de. Let erop dat wij bij dergelijke verzoeken zeker moeten weten dat het daadwerkelijk gaat om de betrokken persoon.

U hebt onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. Automatische besluitvorming (profiling) vindt op onze website niet plaats.

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Per: November 2020 / De Duitse versie is van toepassing.